woensdag 30 september 2015

KENNISPOEP

KOM KOM KOM stond er op de flyer met daarbij vetgedrukt de datum van mijn verjaardag. Voelde me geroepen. Had de site al wel doorgenomen en was daarbij op zeer ernstige bedenkingen gestuit. Zoals:
"Het Kennis Boek is het enige Boek dat u geleidelijk zal doen wennen aan de Frequenties van deze Universele Dimensies". (@ pagina 6)
Zogezegd een alles-overrulend boek, een boek waarin zogenaamd alle antwoorden staan. Oftewel hetzelfde DOGMA als wat over de bijbel en andere 'heilige boeken' gedikteerd wordt.

Het lijkt zoo mooi en ik ben ook heilig overtuigd van de goede bedoelingen der volgelingen. Echter de genoemde “heilige boeken” zijn helemaal niet zo heilig en hebben miljoenen en miljoenen doden op hun geweten. Deze boeken zijn zogenaamd doorgegeven door God maar in praktijk mensenwerk. De bijbel is samengesteld door een patriarchale elite, terwijl de evangeliĆ«n der vermeende apostelen pas in de 2e eeuw  geschreven werden. De brieven van Paulus belijden een overgave aan wereldlijk gezag. Om enige ingrediĆ«nten van deze ‘heiligheid’ aan te geven. Riet Okken schreef er een bijzonder goed en compassievol boek over: "Jezus ontsluierd". De Koran ken ik natuurlijk minder goed maar heb deze later ook gelezen. Dat boek zelf staat vol met verketteringen van “ongelovigen”, dat is echt niet af te schrijven als foutieve interpretatie.

Ben naar de lezing gegaan en hoorde het tenenkrommende verhaal aan. Daarin bleken al meerdere inconsistenties. Echter onduidelijkheden zullen door volgelingen altijd gezien worden in termen van eigen tekortkoming om het gebrachte te begrijpen. Het kennisboek zou alle kennis bevatten en lokt daardoor tot constant doorlezen. Ja als je er maar lang genoeg inleest, ga je na een tijd ook in die termen denken.

Dit ‘kennis’-boek vist in de enorme vijver van dolende religieuzen die op zoek zijn naar meer zingeving maar de onbewuste religieuze programmeringen met zich meedragen. Zoals de programmering van navolging van autoriteit. Ik noem het "de nieuwe kleren van de keizer met letters".

Heb de organisatie een mail gestuurd waarop ik eigenlijk amper antwoord waag te verwachten. Hier issie:

Jaja, jullie waren blij dat ik wegging he… Had wel btje spijt datik gekomen was, had kunnen weten dat er geen openheid kan zijn voor een andere kijk op zakenz. Dat is dan wel weer leerzaam. “Kom kom kom” stond op de flyer, daardoor voelde ik me geroepen. Heb het een kans gegeven.

Alleen voor jaknikkers blijkbaar, zo komt het nogal over. Tijdens de (voor-)lezing bespeurde ik al een aantal inconsistenties. Liet dat maar gaan om er niet direct een discussie van te maken. De ‘uitleg’ van het getekende schema was warrig. Napraatgedoe in plaats van eigen verwerking. Een optelsom van (blind geloof) aannames, geen geprocesseerde wijsheid.

Er is ook vrij veel waar ik het wel mee eens ben. Zo werkt het: eerst wordt de jaknikmodus opgewekt en daarna volgt of een onduidelijkheid of een fop-up. Tenminste in mijn waarneming, niets meer en niets minder.

“De nieuwe kleren van de keizer met letters”, vindik treffend gezegd van mezelf. Compleet met massa's mooie en intrigerende woorden. Lekkel multi-interpretabel, mensen kunnen er hun fantasie op projecteren. Dat de helft van de mensheid er klaar voor is ben ik het wel mee eens. Echter niet op basis van bewustzijnsontwikkeling, maar op basis van religieuze programmering. DIE sluit namelijk aan op een pad als dit. Klinkt bot wellicht, maarja waarheid he… De programmering van navolging. Ik zie dezelfde dogma’s terugkeren: een boek waar alle waarheid in zou staan bvb. Als ik het boek check denk ik: “wat staat er?” in plaats van “het raakt me”. Op directe wijze zodat er innerlijke onderzoeksprocessen worden aangemoedigd. In tegenstelling tot het verwoed, haast wanhopig blijven zoeken van antwoorden in dit ‘boek van kennis’. Tja: als je er maar lang genoeg in blijft lezen, ga je idd in die termen denken en geloven dat je antwoorden vindt.

Het is erger dan je weet. Een ‘mind-control-cultus’ voor goedgelovigen. Zeker geen pad van voortschrijdend inzicht. Er is een grote vijver van dolende religieuzen die hier vatbaar voor zouden kunnen zijn. Ik zal ze niet erg missen want geloof bestwel in vrije wil. En dus niet dat we met z’n allen 1 ding zouden moeten gaan doen (wat wel gepredikt wordt, een “pad voor iedereen”). Het lijkt mooi met o.m.: de omvatting van een aantal basisreligies. Echter naar de negativiteit wordt niet gekeken en dat noem ik kortzichtigheid, geen bewustzijnsverruiming. Religies scheppen navolgers en gehoorzaambrave jaknikkers want de religie heeft zogenaamd altijd gelijk…

Heb in het verleden zelf in een cultus gezeten al was die m.i. een stuk praktischer en eigentijdser dan deze: Sri Chinmoy’s Path. Had er best wat aan voor een tijdlang. Toen ging het wringen en nu terugkijkend ruim 15 jaar later zie ik duidelijk de gaten in de filosofie.

Wat wel dan?? Nou zal een voorbeeld delen.
http://www.padwerk.nl/lezingen/padwerk-boeken/    WAT IS HET PAD?!

In jullie filosofie zou dit allemal kennis van een lager nivo zijn. Ik stel dat wat jullie navolgen en aanbieden geen kennis van het allerhoogste nivo is, aangezien dat zich niet laat uitdrukken in menselijke termen! Groei in bewustzijn verloopt bottom-up.

Als iets me raakt kan ik er iets mee. Ik heb niet meer de geloofssteliing in mijn onbewuste zitten dat ik iets uit een bepaalde bron of als absolute waarheid aanneem of afwijs. Zelf oordeelvormen is in eerste instantie een lastuiger proces dan aannemen/afwijzen. Maar wel belonender vindik.

OF vergisik mij?! Als U de moed heeft deze feedbek werkelijk te nemen en vind dat ik mij vergis, bent u natuurlijk vrij te antwoorden. De gepresenteerde pretentie is echter dat dit pad in principe voor de hele mensheid zou gelden, dus vanuit die optiek zou ik er recht op kunnen hebben? Verwacht eigenlijk geen repliek. Zal wel in een bepaalde categorie ingedeeld worden. Op zich wel benieuwd welke, echter verwacht ook niet de openheid en eerlijkheid daarvoor uit te komen van uw kant.

Weet dat jullie het goed bedoelen!!! Ben daar zelfs van doordrongen. Wil niet zeggen dat het klopt… Moet ook zeker niet verboden worre, mensen mogen hun eigen beslissingen maken. Hebben recht op eigen ervaring.

VREDE VOORSPOED, MJPA