zondag 28 augustus 2011

MISSIE

Vredelievende vrijheidsvrienden en liefdevierende vredesvriendinnen!! 
  
Mijn missie is:
Liefde bedrijven en kennis verspreiden.
Niet langer onbesproken uit die openbaarheid blijven!
.......
Wel zelfbeschikkingsrecht is de inzet van het spel;
En de missie is verbinding, zegt deze medemens.
 
De Spirituele Veiligheidsdienst is een initiatief van INZET voor het innemen, verwerken, toepassen en verspreiden van waarheidsmededelende en inspiererende informatie, kennis, ervaring en wijsheid.
 
Volop in beweging. Eén oog op het negatieve, het argusoog, met als oogmerk er niet door misleid te worden (met name door allerlei fratsen van politiek, bedrijfsleven, onderwijs en mediapropaganda, maar ook op persoonluk psychelogisch vlak in jezelf) en dit te kunnen omvatten in je wereldbeeld.
Blind volgen en blind afwijzen zijn beide oude-wereldorde-programmeringen

EN één oog met focus op positieve visie, deze dmv intentie in het heden binnenhalen. Een actief, open en levend NU. In onszelf en vandaaruit kunnen we anderen helpen. Mijn leidende principe blijft voortschrijdend inzicht. LINK TEGEL Expliciet een evolutie-perspectief dus! Met als verder uitgangspunt vrij wil, voor minder doen we het niet. Waarom niet? Daarom wel: omdat die almaar toenemende externe dwang onrechtvaardig en onmenselijk is en zelfs veel minder noodzakelijk is dan voorgeschreven wordt.
 
Definities van woorden zullen zo zorgvuldig mogeluk aan de orde komen, niet in de laatste plaats vanwege het effect dat het gebruik van taal en betekenis op het creEERen van onze wereld heeft. Maar ook om mijn betekenis duidelijk te maken. Dat geldt met name voor 'overgenomen' woorden.

Terwille van enig creatief evenwicht, hierbij een voor mij activerende boodschap:
Geschreven door De Oudsten, Oraibi, Arizona  Hopi Natie

Je hebt de mensen verteld dat dit het Elfde Uur is.
Nu moet je teruggaan en vertellen dat dit Het Uur is.

Hier zijn de dingen die overwogen moeten worden:
Waar leef je?
Wat doe je?
Wat zijn je relaties?
Waar is je water?
Ken je tuin.
Het is tijd om jouw Waarheid te spreken.
Creeër je gemeenschap.
Wees goed naar elkaar.
En zoek niet buiten jezelf naar de leider.

Dit kan een goede tijd zijn!

Er is een rivier die nu erg snel stroomt.
Deze is zo groot en snel dat er mensen zijn die bang zullen zijn.
Zij zullen proberen om aan de wal vast te houden.
Zij zullen zich voelen alsof ze uit elkaar getrokken worden, en ze zullen enorm lijden.

Weet dat de rivier zijn bestemming heeft.

De oudsten zeggen dat we de wal los moeten laten, en af moeten zetten naar het midden van de rivier, onze ogen open moeten houden, en onze hoofden boven water.

Kijk wie daar met jou is en vier feest.

In deze tijd in de geschiedenis, moeten we niks persoonlijk nemen, onszelf allerminst!
Want op het moment dat we dit doen, komt onze spirituele groei en reis tot stilstand.

De tijd van de eenzame wolf is over.
Verzamel jullie!

Verban het woord worstelen uit je houding en woordenschat.

Alles dat we nu doen moet op een heilige manier gedaan en gevierd worden.

Wij zijn degenen waar we op gewacht hebben.