vrijdag 11 november 2011

grondrechten/plichten

 


Lees toch eens die grondwet:
Ik ga er steeds hahaharder om lachuh!
Een verouderd document, sjek het zelf
Wel makkelijk leesbaar maar het is serieus belachlijk.
Ik moedig je aan want het is serieus belachlijk!

Omdat uitzonderingen bij wet die rechten uithollen,
Plus een toetsingsverbod? Leg dat eens uit jochie!
Nou-eh wie de wet maakt bepaald waar belastING-geld heengaat?
Betalen met je tijd, anders straft de Staat!
Maar echte vrijheid geschied op basis vvan vrijwilligheid.
Dwang is een kenmerk van een vorm van heerschappij.
Dwang is een kenmerk van een vorm van slavernij...

Bij de Gratie God's...

JoOo bij de Gratie Gods wordt NEEderland geregeerd.
Het Sprookje van de Demoncratie: betaal je er aan mee?
Verdeel en heers-taktiek: wij worden uitgespeeld..
Terug naar de grondwet: éen hedendaags voorbeeld
Van heerschappij: is die onschendbaarheid:
Artikul 42b van Uwe Grajesteit:
Onverantwoord: GEEN VOORBEELD
Op deze manier is het officieel georganizeerd!
Want onschendbaarheid is het tegenovergestelde van verantwoordelukheid dus

Die grondwet is ongeldig wat mij betreft:
Beroep ik mij simpelweg op zelfbeschikkingsrecht.

Of gaat dat te ver? Of nog niet ver  genoeg.
Hoe zit het met de plichten? Of is dat taboe?
Geven en nemen: directer aan elkaar.
Mijn arbeid staak niet meer af aan een Staat.

Maar zelfbeschikkingsrecht: dat klinkt best lekker!
Edoch het is verbonden met zorgplicht voor mezelf.
Eigen verantwoordelukheid, als je volwassen bent,
Niet afhankelijk van een Staat die maar smijt met ons geld...

Die recht definieert en vervolgens handhaaft.
Zogenaamd sociaal, maar het omgekeerde verhaal
Is waar: linksom of rechts-af?
Ze incasseren stemmen terwijl steeds minder mag.

Geld staat centraal in plaats van menselukke waarden.
Regels na-leven ja, blij braaf betalen!
Genoeg van dat machtspel, het zit me  tot hier.
Identificeer me niet meeer met hoofdletters op papier

Dat ben je voor de Staat: een stuk handelswaar middels Staats-obligaties, nee maar...