donderdag 3 maart 2016

WAT IS GOD? deel1

WAT IS GOD?

Soort van hahahamvraag!

Het is voor mij wel gezond eens een stukkie socialer te worre. Daarom een vraagske: wat denk jij over/van een God/Goden?

Ik denk dus dat Goden op niveaus bestaan. Er is geen sprake van 1 ultieme schepper die alles beheerst. Want dat zou niet rijmen met het concept van oneindigheid; okidokee toch?!

Ik geloof dus niet in ein God die pietluttig kleinzielige regeltjes opstelt en zielen beoordeelt naar gelang deze na-geleefd worden. Volgens mij is dat Godsbeeld geboren uit menselijke projectie van een eigen machttrip. Die machtstrip wordt evenwel gesteund WANT:

Ik geloof wel dat een 'God' die aanbidding vereist en hele groepen mensen verdoemd meer een demonische entiteit is. Met een bijbehorende hierarchie van gehoorzaamheid die mensen misbruikt.

Oja mensen die beweren 'Godgerealiseerd' te zijn of zoiets, verdienen wantrouwen. Realisatie is een voortdurend proces. Geloven dat je (volledig) gerealiseerd bent en anderen niet opent de poorten voor uitleven van arrogantie. De guru wordt dan een spirituele diktatort.

De schepping van de mens. Ik geloof niet meer dat wij geschapen zijn door de Annunaki. Hoewel dit afgebeeld staat op Soemmerische kleitabletten. Ging me beseffen dat heersers zich altijd laten afbeelden als zijnde goeden. Denk dat zij het DNA van de mens vernaggeld hebben, gedeactiveerd.

De mens bestond dus al. Geschapen door spiritueel ontwikkelde intelligenties, wie weet daar meer van? Ik zie wel bewijs dat de mens van nature heel spiritueel geactiveerd en afgestemd was. Op dusdanige wijze dat het amper valt voor te stellen. Bedoel bijvoorbeeld bewust reizen door het universum met de eigen geest, onafhankelijk van externe technologie is geen vaardigheid van de moderne massaconsumens.

Wijzelf zijn kleine scheppertjes in ons eigen leven alhier op moeder aarde. Je kunt zeggen dat dit gebeurt door kanaliseren van Godkracht of hoe je dit noemen wil. Door heilige inspiratie. Met verkeerde vrienden kan ook: er valt van alles te channelen. Onderscheidingsvermogen is onmisbaar. Gevoeligheid voor vleierij is gevaarlijk. VOEL GOED of beter!

Het valt niet te ontkennen dat je als ziel in een lichaam een aparte entiteit bent. Afgescheiden maar daardoor ook met de mogelukheid om zelf te ervaren. Er is een veelvoud aan allerlei ervaringen op aarde mogelijk. Denk dat medemensen onze paralelle levens zijn. Wordt binnenkort vervogeld.